Redakcja
Redakcja HaeRa: 
hm. Piotr Niwiński - z-ca red. naczelnego
hm. Janusz Sikorski - red. naczelny
hm. Kamila Wajszczuk - redaktor 
hm. Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska - sekretarz redakcji 
hm. Kamil Makos - redaktor 
Katarzyna Niwińska - redaktor, fotoreporter 

Stali współpracownicy: 
phm. Grzegorz Skrukwa
hm. Marek Kudasiewicz
phm. Maciej Pietraszczyk
hm. Witold Pietrusiewicz 
hm. Czesław Przybytek
hm. Sławomir Sprawski
hm. Bogusław Śliwerski
hm. Izabela Staszczyszyn
hm. Anna Wittenberg
                   Adres Redakcji:
Ul. Obozowa 59/34-35
30-383 Kraków
Tel/fax: +48 12 262 70 22; 48 602 252895

mail: peter@text.bci.pl
 

 

 
Social Sharing: Facebook Google Tweet This