Redakcja

Redakcja HaeRa: 

hm. Janusz Sikorski - red. naczelny, dział kształcenia

hm. Piotr Niwiński - z-ca red. naczelnego

hm. Izabela Staszczyszyn - sekretarz redakcji 

hm. Czesław Przybytek - redaktor prowadzący, dział programowo - metodyczny [+]

hm. Kamil Makos - redaktor, dział puszczański

hm. Marian Antonik - redaktor

hm. Jerzy Baryka - redaktor

Katarzyna Niwińska - redaktor, fotoreporter, 

 
 

Stali współpracownicy: 

hm. Marek Kudasiewicz [+]

hm. Witold Pietrusiewicz

hm. Zdzisław Małolepszy

hm. Sławomir Sprawski 

hm. Bogusław Śliwerski

hm Wojciech Śliwerski 

hm. Jolanta Łaba

hm Kamila Wajszczuk

phm. Maciej Pietraszczyk

phm. Grzegorz Skrukwa

 

                   Adres Redakcji:
Ul. Obozowa 59/34-35
30-383 Kraków
Tel; 48 602 252895

mail: redakcjahr@text.bci.pl
redakcjahr@gmail.com 

 

 
Social Sharing: Facebook Google Tweet This