Nawigacja
Artykuły: Szperanie w historii
Ten "okropny" BiPi

Przetacza się przez pewne strony netowe kolejna dyskusja wokół wiary i religii w skautingu/harcerstwie, jak też wokół znaczenia cytatów zaczerpnietych z licznych publikacji Pierwszego Skauta. Jak zwykle, wielu polemistów nie przygotowało się do dyskusji, korzystając z dostępnych źródeł. Mało jest rzeczowych argumentów, za to dużo niezbyt harcerskiego hejtu.


O Statucie ZHP w 30 Rocznicę przełomowego Zjazdu Bydgoskiego ZHP

Zjazd Bydgoski 30 lat temu był chyba najbardziej przełomowym starciem dwóch koncepcji widzenia harcerstwa, w porównaniu do prób czynionych po 1989 r. w ZHP. Wymaga on dalszych analiz, badań, a co najważniejsze utrwalania relacji uczestników. Zmienił oblicze ZHP, przywracając Związek kierunkowi skautowemu, w rozumieniu Twórcy Skautingu, niewątpliwie pozwolił wrócić do Światowej Rodziny Skautowej parę lat próźniej.

Przy Redakcji Harcerza Rzeczypospolitej funkcjonowało "Forum Haera", którego zadaniem była szeroka i pogłębiona dyskusja wokół koniecznych i niezwykle potrzebnych zmian w ZHP. I to w ramach Forum powstał daleko idący i nowatorski, jak na tamten czas, projekt nowego Statutu ZHP. Ten "społeczny" projekt przegrał w zderzeniu z projektem przedstawionym przez ustępujące władze ZHP. Dziś nadal, po latach uważamy, że nasz projekt był bardziej odpowiedni wobec koniecznych zmian. I miałby daleko bardziej znaczący wpływ na przemiany w nadchodzących latach.

Przypominamy ten projekt w 30 rocznicę Zjazdu.


Andrzej Friszke: ODBUDOWA ZHP w 1956 r., czyli nadal zbyt wiele mitów i zbyt mało faktów

Opracowanie prof. Andrzeja Friszke (Andrzej Friszke, Związek Harcerstwa Polskiego 1956-1963. Społeczna organizacja wychowawcza w systemie politycznym PRL(Wydawnictwo Krytyki Politycznej and Instytut Studiów Politycznych PAN, 2016) stosunkowo najpełniej omawia bardzo niewystarczająco opracowany jak dotąd okres reaktywacji ZHP w 1956 r. Jest to nadal sporny okres i pole dla ścierających się wpływów zwolenników różnych interpretacji wydarzeń tych lat. Nadal brak jest jednoznacznego określenia roli znaczenia „zbiórki łódzkiej”. Brak jest też pełnego wyjaśnienia roli i znaczenia opisywanego tu spotkania warszawskiego, które przez prof. Friszke jest określane jedynie tak ” (…)


hm Aleksander Kamiński: Koncepcja działania szkoły instruktorskiej w Górkach Wielkich

Aleksander Kamiński

 

WYTYCZNE OGÓLNE W SPRAWIE ZORGANIZOWANIA SZKOŁY INSTRUKTORSKIEJ W GÓRKACH WIELKICH


hm Janusz Sikorski: Program przedwojennego kursu harcmistrzowskiego

Program przedwojennego kursu harcmistrzowskiego

 

(na podstawie ostatniego kursu harcmistrzowskiego w Ośrodku Harcerskim w Górkach Wielkich – sierpień 1939r.)


hm. Jadwiga Wierzbiańska: Jesteś Harcerką...

Jesteś harcerką! Nosisz szary mundur, a na piersi Twej błyszczy krzyż harcerski z napisem „Czuwaj”. Dostałaś go w uroczystym dniu przyrzeczenia, kiedy te słowa: „jesteś harcerką” zostały wypowiedziane jakby formułą, pasująca Cię na rycerza.


Zerwany Zjazd ... XVIII Zjazd ZHP - 09.12.1956, Warszawa

Właściwie to ... zerwany i ... zapomniany.

A w w zamian wciskana jest bajka o "zbiórce łódzkiej", nazywanej zjazdem.

Dlatego warto przypominać o ..."zerwanym i zapomnianym" XVIII Zjeździe ZHP.


W Katyniu, Miednoje i Charkowie też ginęli harcerze

Zestawienie strat poniesionych przez harcerzy w roku 1940 w Katyniu, Twerze (Miednoje kolo Tweru) i w Charkowie, kiedy to głównie polscy oficerowie zostali zamordowani przez NKWD. Zamieszczone dane pochodzą z Archiwum Szarych Szeregów, a ściślej z Archiwum Listy Strat Harcerstwa 1939-1945.


hm. Janusz Sikorski: Dzień Polskiej Harcerki

Dzień polskiej harcerki

Rzecz o Druhnie Ewie..


M. Richard Amalvy - Ruch Skautowy ofiarą reżimu nazistowskiego

Już raz , w newsach, udostępnialiśmy poniższy materiał. Jednak okazuje się że szkodliwe dla skautingu fakty wyssane z palca przez paru "dziennikarzy" nadal funkcjonują w necie i wprowadzają w błąd czytelników, to ponawiamy publikację tego materiału.


hm. Jadwiga Wierzbiańska - Jesteś harcerką !

W pierwszą niedzielę października przypada tradycyjnie Dzień Harcerki. Z tej okazji pozwolamy sobie zacytować wypowiedź Wielkiej Naczelniczki.


Andrzej Jaczewski - Wróćmy do początków.

Już pobieżnie napisałem, jak się zaczął mój udział w Szarych Szeregach. I jak się skończył dołączeniem do konspiracyjnej powojennej grupy zbrojnej, rozbitej przez milicję i UB.Chcesz być Srebrnym Wilkiem, Bizonem, a może Łanią lub....Rybą?

W światowym Ruchu Skautowym jest to jak najbardziej możliwe. Wystarczy tylko zasłużyć się w sposób niezwykły swą pracą i służbą skautmistrzowską.


Harcerskie kodeksy postępowania moralnego w latach 1918-2017 (obietnica i prawo zucha, przyrzeczenie i prawo harcerza)

Harcerskie kodeksy postępowania moralnego w latach 1918-2017 
(obietnica i prawo zucha, przyrzeczenie i prawo harcerza)

 

Człowiek dziedziczy przeszłość.

Spadek to czasem przyjemny, a czasem kłopotliwy- ale taki, którego nie można nie przyjąć.

Dziedziczymy nawet tę przeszłość, która zdawałaby się, skończyła się definitywnie.

Ona, bowiem wpłynęła na sytuację, w której powstaje to, co nowe.

Marcin Kula