Nawigacja
Artykuły: Na Gorąco
Rewolucja kamingautu

W harcerstwie wychowujemy przez przykład własny. Przykład ten musi być spójny i zgodny z Prawem Harcerskim oraz wartościami, uznawanymi przez Ruch i organizację. Innymi słowy, instruktor ma żyć zgodnie z Prawem Harcerskim, które oparte jest na wartościach chrześcijańskich. 
Takie jest podejście modelowe. Ale życie z reguły odstaje od modelu.


pwd. Juliusz Idzikowski: To co? promujemy czy nie?

To co? Promujemyczy nie?

 

 

Promocja harcerstwa jest w dzisiejszych czasach bardzo ważna. Jesteśmy ze wszystkich stron bombardowani różnymi propozycjami spędzania wolnego czasu. Istnienie harcerstwa nie jest wcale tak oczywiste dla wszystkich.