Składka!, składka, składka ?
Od Redakcji"Uchwała nr 14/XXXVI/2011
Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie unieważnienia uchwały nr 34/XXXVI Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 5 marca 2011 roku w sprawie definicji składki członkowskiej ZHP
§ 1
Centralna Komisja Rewizyjna ZHP, działając na podstawie § 72 ust.5 Statutu ZHP, stwierdza nieważność uchwały nr 34/XXXVI/Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 marca 2011 w sprawie definicji składki członkowskiej ZHP jako naruszającej § 73 ust. 3 Statutu ZHP.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

"Uchwała nr 13/XXXVI/2011
Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie unieważnienia Uchwały nr 26/XXXVI Rady Naczelnej ZHP
z dnia 18 grudnia 2010 r. dot. zasad i sposobu finansowania władz ZHP
§ 1
Działając na podstawie §72 ust. 5 Statutu ZHP, Centralna Komisja Rewizyjna Związku Harcerstwa Polskiego stwierdza nieważność uchwały nr 26/XXXVI Rady Naczelnej ZHP w sprawie zasad i sposobu finansowania władz w § 5 pkt.1 i pkt. 2.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "

A co z: "Uchwałą nr 35/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 marca 2011 r. w sprawie jednorazowej indywidualnej składki członkowskiej wnoszonej przez instruktorów ZHP" w świetle powyższych decyzji?


Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.