Wspólnota Krzyża Harcerskiego - jesteśmy ZA
Z KPWDruh hm. Adam Massalski
Przewodniczący
Związku Harcerstwa PolskiegoRada Ogólnopolskiego RPM "Krąg Płaskiego Węzła" popiera ideę dostępności Krzyża Harcerskiego dla wszystkich Organizacji Harcerskich , podług kryteriów zgodności celów i metody skautowej ( opisanych przez Roberta Baden Powella w trzech Jego Książkach "Skauting dla Chłopców", "Wskazówki dla Skautmistrzów" i "Wędrówka do Sukcesu") z ideałami określonymi przez statuty tych organizacji. Równocześnie uważamy, że Krzyż Harcerski, jako symbol blisko stuletniego dorobku wychowawczego Ruchu Harcerskiego, oraz poprzez swą historię związany z walką o narodowe istnienie, podlega szczególnej ochronie, na równi z symbolami narodowymi. Uważamy, że wpis do rejestru znaków towarowych nie jest właściwą formą tej ochrony. Równocześnie uważamy, że jedynie równoprawne porozumienie zainteresowanych organizacji harcerskich, bez jakichkolwiek zewnętrznych nacisków może pozwolić na nadanie problematyce ochrony Krzyża, metody i symboliki harcerskiej właściwej i należnej rangi np. w postaci "Ustawy o Wychowaniu Metodą Harcerską"

W imieniu Rady

hm Czesław Przybytek HR
Przewodniczący KPW


Konferencja harcmistrzowska
O harcerstwieKonferencja harcmistrzowska
"Wyzwania współczesnego harcerstwa. Rola harcerstwa w państwie"
pod honorowym patronatem Przewodniczącego ZHP
hm. Adama Massalskiego

Konferencja dla czołowych instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego oraz zaproszonych gości - autorytetów i ekspertów z dziedziny wychowania w celu wypracowania odpowiedzi na palące pytania o sposób wychowywania młodzieży do postaw patriotycznych i obywatelskich oraz o miejsce harcerstwa w tym procesie.
Termin konferencji: 10-11 maja 2008, Warszawa

Druh harcmistrz Ojciec Adam Studziński odszedł na Wieczną Wartę
NewsyDruh harcmistrz o. Adam Studziński OP , gen. bryg. WP odszedł na Wieczną Wartę.
2 kwietnia wieczorem zmarł w Krakowie o. gen. Adam Studziński OP. Miał 97 lat.
O. Adam (Franciszek) Studziński OP urodził się 2 czerwca 1911 r. w Strzemieniu. W 1928 roku wstąpił do Zakonu Dominikanów. Święcenia kapłańskie przyjął w 1937 we Lwowie.
Wybuch wojny zastał go w Krakowie, skąd przez Lwów dotarł do Czortkowa. Na wiadomość o wkroczeniu armii sowieckiej wyjechał na Węgry. Został tam kapelanem w obozach dla internowanych polskich żołnierzy. W 1941 r. przez Grecję i Turcję dotarł do Palestyny. Następnie wstąpił do Wojska Polskiego. Z 2. Brygadą Czołgów przebywał w Iraku, Iranie, Palestynie i Egipcie. W 1944 r. wziął udział w kampanii włoskiej. Brał udział w walkach o Piedimonte i Bolonię.
W kwietniu 1945 r. po śmierci kapelana o. Fabiana Waculika, został kapelanem 2 batalionu komandosów zmotoryzowanych w 2 Brygadzie Pancernej, przemianowanej następnie na 2 Warszawską Dywizję Pancerną. W 2006 r. awansowany został na stopień generała brygady.
O. Studziński aktywnie działał w środowisku kombatanckim. Był współorganizatorem pielgrzymek żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Jasną Górę w rocznicę bitwy o Monte Cassino, kapelanem Legionistów, żołnierzy AK i harcerzy.
Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Monte Cassino i Medalem WP oraz brytyjskim Defence Medal, Star 1939-45, War Medal 193945 i Africa Star. W ubiegłym roku prezydent Rzeczypospolitej odznaczył go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Był Honorowym Obywatelem Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
Zdjęcia z pogrzebu Ojca Adama, autorstwa Kuby :
http://picasaweb.google.pl/kubarodzen/20080409PogrzebOAdamaStudziSkiego
Kurs Harcmistrzowski
NewsyMoże czas na nowe spojrzenie na kształcenie instruktorskie ? W ostatnim czasie kilka zespołów instruktorskich zajmowało się tą problematyką w obu Organizacjach / ZHP, ZHR/. Proponujemy dla "wprowadzenia" problematyki nasz redakcyjny komentarz, na temat kształcenia harcmistrzowskiego. Wici kursowe - o kursie "mistrzów harców" - zamieszczone w "czytaj więcej", a na zakończenie artykułu -program tego właśnie kursu.


Uwaga !


W związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń na nasz kurs w terminie IV-VI.2008 ODWOŁUJĘ kurs w tym terminie, i będę proponował nowy termin tego kursu na jesień 2008r.

Mam nadzieję, że przełożenie kursu na jesień przyniesie 2 ważne korzyści:
1. My jako zespół lepiej przygotujemy się do jego realizacji, co ma niebagatelne znaczenie
2. Informacja o kursie dotrze do większej liczby osób, z dużo większym wyprzedzeniem, co pozwoli na lepsze zaplanowanie zainteresowanym innych swoich spraw.
Hm. Maciej Szafrański, komendant kursuChristus Resurrexit est !
Od Redakcji
SŁOŃCA, GDY WOKÓŁ POCHMURNO,
CZASU KTÓREGO WCIĄŻ BRAK,
UŚMIECHU O KTÓRY T A K T R U D N O !
A KTÓRY ROZJAŚNIA NAM ŚWIAT -


MIŁOŚCI CO NIGDY NIE USTAJE !!!!

Życzy z harcerskim Czuwaj
gromadka z Haera i KPW

Nowe książki
Nowości wydawniczeDruhny i Druhowie - spieszę poinformować, że razem z Kręgiem Płaskiego Węzła wydajemy Biblioteczkę Kręgu Płaskiego Węzła.
Na początek Krąg przygotował nową wersję legendarnego Vademecum Zastępowego Marka Kudasiewicza. Również w Biblioteczce ukazało się nowe, uzupełnione i poszerzone wydanie "kultowego" Obrzędowego Pieca Marka Kudasiewicza !
Kolejne pozycje znajdziecie wchodząc na stronę Kręgu Płaskiego Węzła
www.kragplaskiegowezla.harc.pl
W przygotowaniu mamy prawdziwy "hicior" czterotomową Wielką Encyklopedię Gier Milosza Zapletala, legendarnego skautmistrza czeskiego.

Czuwaj !

Redakcja
Razem raźniej...
Od RedakcjiDruhny i Druhowie!Redakcja HR współpracuje z Ogólnopolskim Ruchem - Kręgiem Płaskiego Węzła.
Uważamy, że uczestnicy tego Ruchu wiele dobrego wnoszą w rozwój
i poprawę współczesnego harcerstwa.

Nie odrzucając "w czambuł" dorobku i tradycji, bo to teraz jest bardzo
"trendy" , chcą lepszego, ideowego i czytelnego harcerstwa.
Dlatego polecamy ciekawe publikacje członków i sympatyków Ruchu, jak też i teksty, które wzbudziły zainteresowanie Kręgu. Polecamy też Forum Dyskusyjne Kręgu Płaskiego Węzła,
by umożliwić kontakt i dyskusję. Uważamy, że obok Pobudki z ZHR ,
którą niezmiennie polecamy, KPW jest najciekawszym aktualnie środowiskiem instruktorskiej myśli w ruchu harcerskim.

Czuwaj !