Podharcmistrz nie musi mieć kursu kierownika wypoczynku
Minister edukacji narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Celem zmian jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa opieki sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku organizowanego w czasie ferii letnich i zimowych.

Zmiany dotyczą organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku. Przyczynią się do podniesienia wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Nowe zapisy:
- Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku będą odbywać się w formach wykładów i zajęć praktycznych;
- Na zakończenie kursu na kierownika i na wychowawcę wypoczynku organizator przeprowadzać będzie egzamin sprawdzający - zdobyte podczas kursu - wiedzę i umiejętności uczestników;
- Instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, będą mogły organizować kursy na kierownika i wychowawcę wypoczynku za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty;
- Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku nie będą organizowane przez kuratorów oświaty;
- Do obowiązków organizatorów wypoczynku należeć będzie zapewnienie uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej;
- Tematyka programów kursów na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku została uzupełniona o zagadnienia dotyczące:
a. ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
b. organizacji zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w programie kursu na wychowawcę wypoczynku,
c. zarządzania kryzysowego w programie kursu na kierownika.
- Obowiązywać będzie jednolity wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku oraz kursu na wychowawcę wypoczynku;
- Od 1 września 2015 r. studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych zamiast dotychczasowego odbycia odpowiedniego przeszkolenia, które było wymagane dla wychowawców wypoczynku, mają obowiązek ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku;
-Zwolnienia czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza z obowiązku ukończenia kursu na kierownika wypoczynku.

W NOWYM, 2015 ROKU .......
......w Noc Bożego Narodzenia
......w Noc Bożego Narodzenia

Panie Boże, Tato Kochany
Bardzo proszę o czas Świąt udany
Nie myślę tu jednak o legendach stu
Nie o Mikołaju z brodą z mego snu

Nie chodzi też o choinkę pięknie przystrojoną,
Ani o prezenty, które dumnie pod nią stoją
Niech każda buzia będzie uśmiechnięta i pełna humoru
Proszę Cię także serdecznie Panie
By życzenia Świąteczne, przy opłatku składane
Były szczere, czyste,  po prostu świąteczne, na zawsze zapamiętane
także wiedz Boże że modlę się w drodze
W drodze do Ciebie
Do Taty w niebie

I gdy tak sobie wolno wędruję
To najlepiej się w świecie czuję
Lecz nie zapominam o potrzebach ludzi
I pamiętając szczególnie o tym Święcie szczerozłotym
Bo zanim pierwsza gwiazdka zagości na niebie
Wszyscy zwrócimy się właśnie do Ciebie
Poprosimy o to wszystko raz jeszcze
Więc proszę spełnij Panie nasze życzenia

Dziś w Noc Bożego Narodzenia


Co za Gość...

Adventurers of the Year 2015 People's Choice Vote


Aleksander Doba, bo o nim mowa, ma szansę zostać pierwszym w historii Polakiem z tytułem Podróżnika roku National Geographics. Jego ostatni wyczyn jakim było przepłynięcie oceanu kajakiem zwrócił uwagę wielu ludzi na całym świecie w tym pewnego człowieka z rady dyrektorów National Geographics. Zaowocowało to zgłoszeniem Ola do konkursu na podróżnika roku National Geographic w którym o wyborze decydują ludzie z całego świata.

Aleksander Doba jest wyjątkowym człowiekiem. Według naszej harcerskiej nomenklatury wzorcowym wędrownikiem. Wyczyn ma po prostu we krwi. Jest skoczkiem spadochronowym, pilotem szybowcowym, posiadaczem złotej odznaki turystyki kolarskiej ale nade wszystko świetnym kajakarzem...

Zapraszam wszystkich do googlowania w sieci, bo warto ale tymczasem proponuję raz dziennie klikać w linka Tu głosuj :)Głosujmy, bo naprawdę warto.NAJNOWSZY NUMER JUŻ W SIECI - ZAPRASZAMY

Numer III-IV / 2014

Głosem nieznośnych i malkontenckich redaktorów

ORGANIZACJA I RUCH 

hm dr Tadeusz Perzanowski: Prawo Harcerskie - czy czas na zmiany ?

hm Adam Ciołkosz: Potrzeba przebudowy

hm Piotr Niwiński   Woodbadge nad Wigrami...

WARSZTAT DRUŻYNOWEGOhm Janusz Sikorski:"Druhu, ale co to w końcu będzie ? Szkolenie czy kurs ?"

WĘDROWNICZE PRZEMYŚLENIA
hm Janusz Sikorski: Studiować, nie studiować ?

Sławek Nowiński HO Harcerstwo - historia którą tworzymy

 pwd Karolina Tabor Tożsamość w harcerstwie

OD HISTORII KU WSPÓŁCZESNOŚCI
hm Piotr Niwiński: Uniwersytet życia Roberta Baden Powella

Robert Baden-Powell: Moje drugie życie: skauting męski i żeński, cz. I

Robert Baden-Powell: Moje drugie życie: skauting męski i żeński, cz. II

dr Grzegorz Bębnik: Legenda katowickiej wieży spadochronowej. Jak było naprawdę?

pwd  Karolina Sikorska: W poszukiwaniu korzeni metody harcerskiej - Narodziny wychowania


-------------------------------------------------
Nr HR-a: 3-4/2014
WYSTARCZY KLIKNĄĆ  POWYŻEJ W LINK "NAJNOWSZY NUMER"


TAKIEJ KSIĄŻKI JESZCZE NIE BYŁO !!!
In hoc signo vinces! [ "Pod tym znakiem zwyciężysz!", łac.]. 
Tymi słowami profesor i harcmistrz Grzegorz Nowik zaczął swoją dedykację do książki nad książkami, monografii "Krzyż Harcerski 1913 - 2013" autorstwa druha hm. Tomasza Sikorskiego. 
To w historii harcerstwa, i nie tylko, zupełnie niebywała pozycja! Ilość zgromadzonego materiału, wszechstronność ujęcia problematyki, dziesiątki kolorowych (!) ilustracji przyprawia o zawrót głowy. Autor rzeczywiście zwyciężył pod tym znakiem. Warto wspomnieć, że pierwsze wydanie, skromne, ale jak na tamte lata też rewelacyjne, ukazało się w Harcerskiej Oficynie Wydawniczej w Krakowie (Tak! Wydawcy Harcerza Rzeczypospolitej) w 1991 r. 
To była kultowa książka, przez lata poszukiwana i zaczytywana "na śmierć". 
 Gdzie można tę książkę zdobyć? 
W oficynie "pamiątki przeszłości" : http://oficynapp.blogspot.com/KONFERENCJA "STULECIE RUCHU ZUCHOWEGO"
Obchody 100-lecia Ruchu Zuchowego powoli dobiegają końca. Ta niezwykła rocznica powinna skłaniać do zastanowienia się nad dalszymi kierunkami pracy programowo-metodycznej oraz poszukania rozwiązań problemów, z jakimi boryka się metodyka zuchowa. To także doskonała okazja, by pokazać wszystkim, że w metodyce zuchowej tkwi moc, a w zuchmistrzach niewyczerpane pokłady energii i mnóstwo wspaniałych pomysłów. Jeśli chcemy zagłębić się w tradycję działania zuchów, znaleźć najlepsze rozwiązania i doskonalić ruch zuchowy, zróbmy to wspólnie! Niech miejscem naszej dyskusji i wymiany doświadczeń będzie konferencja, na którą serdecznie Was zapraszamy :)

Zespół Zuchowy Wydziału Wsparcia Metodycznego GK ZHP
Współorganizatorzy: Główna Kwatera ZHP,
Chorągiew Krakowska ZHP

Uczestnicy: kadry gromad oraz instruktorzy związani obecnie lub w przeszłości z Ruchem Zuchowym
Termin: 29 listopada 2014 r.
Miejsce: Kraków, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne WL CM UJ
źródło: http://zuchowe100lecie.zhp.pl/informacje/
DRODZY CZYTELNICY HR, WASZ REPORTER BĘDZIE UCZESTNICZYŁ!