Krzyż Harcerski jako "słowno-graficzny znak towarowy"
Newsy26 maja 2008

Naczelnictwo ZHR wystosowało list do władz Związku Harcerstwa Polskiego.

Od wielu miesięcy na pierwszy plan w relacjach pomiędzy oboma organizacjami tzn.: ZHP i ZHR, wysuwa się kwestia podejmowanych przez ZHP działań mogących skutkować wyłącznym zastrzeżeniem na jego rzecz wzoru Krzyża Harcerskiego. W licznych wspólnych rozmowach, również w obecności przedstawicieli władz państwowych i członków parlamentu poruszano kwestię równego prawa do symboli harcerskich wszystkich uczestników ruchu harcerskiego w Polsce i na obczyźnie. Przedyskutowano i opracowano koncepcję formalnego uregulowania tej kwestii w formie porozumienia pomiędzy zainteresowanymi organizacjami. Jednak, mimo powziętych ustaleń, ZHP nie wykonał ostatniego kroku i stosownego porozumienia nie podpisał. W tej sytuacji Rada Naczelna ZHR zobowiązała Naczelnictwo do wystosowania do ZHP listu oceniającego zaistniałą sytuację i wzywającego ZHP do ostatecznego zakończenia sprawy w duchu powziętych ustaleń. List, o którym mowa został wystosowany do ZHP przez Naczelnictwo w ubiegłym tygodniu.

W załączeniu przedkładamy jego treść:


http://www.zhr.pl/naczelnictwo/download/pismo_zhp.pdf

Nas w KPW najbardziej interesują trzy dokumenty wymienione w piśmie ZHR:
- uzgodniony projekt umowy o podziale praw patentowych/ochronnych/ do Krzyża Harcerskiego
- list intencyjny z dn. 21.02.08
- uzgodniony projekt regulaminu używania Krzyża Harcerskiego jako słowno graficznego znaku towarowego .
Niestety, dokumenty te chyba są objęte "gryfem ściśle tajne .......Pentagonu"Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.