Po konferencji


KONFERENCJA INSTRUKTORSKA
"Ruch puszczański w harcerstwie"

Komunikat.

W dniu 20.07.2014 w Republice Ściborskiej odbyła się po raz pierwszy w okresie powojennym konferencja instruktorska dotycząca puszczaństwa pt. "Ruch puszczański w harcerstwie".
W konferencji wzięli udział przedstawiciele trzech organizacji harcerskich: ZHR, ZHP, HROŚ. Było to jedno z działań pierwszej edycji Akcji Dzikie Mazury - harcerskiej służby na rzecz najlepiej zachowanej pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym części Mazur. W okresie międzywojennym puszczaństwo było jednym z głównych (jeśli nie najgłówniejszym) nurtem wychowawczym w harcerstwie. Praktycznie dominowało we wszystkich przejawach życia harcerskiego. Było czymś oczywistym i wszechobecnym. Tematyka puszczańska, sposób obozowania, nadawanie mian, system szkolenia instruktorskiego – wszystko to możemy odnaleźć w przedwojennej prasie, książkach i fotografiach. Po wojnie władze komunistyczne metodycznie ten kierunek tępiły, dlatego środowiska puszczańskie musiały działać w konspiracji. Od czasów międzywojennych zachował się do dnia dzisiejszego tylko jeden krąg puszczański (Krąg Czarnego Dębu). Wiedza na temat działalności puszczańskiej zawsze była objęta tajemnicą, przed wojną z wyboru, zaś po wojnie z przymusu. Dlatego tak mało zachowało się dokumentów na ten temat. Dzisiaj ranga puszczaństwa w harcerstwie niestety, zeszła praktycznie do używania tej nazwy, często niestety bez zrozumienia czym faktycznie jest. W skali kraju istnieje tylko kilka środowisk puszczańskich, które realizują taki system wychowawczy w sposób ciągły. Zmarginalizowanie tej idei jest olbrzymią stratą dla całego ruchu harcerskiego. Jednym z celów Akcji Dzikie Mazury, oprócz służby dla regionu jest wpływanie na rozwój puszczaństwa w polskim harcerstwie. Nowe współczesne potrzeby i realia wymagają innego spojrzenia na idee puszczańskie, m.in. istnieje olbrzymia potrzeba ochrony środowiska naturalnego co rodzi olbrzymie możliwości rozwojowe i daje możliwości tworzenia niezwykle interesujących płaszczyzn działania, edukacji i wychowania. Celem tegorocznej konferencji była ogólna analiza ruchu puszczańskiego w okresie międzywojennym, powojennym i obecnym. Przy realizacji konferencji celowo zrezygnowano z prezentacji multimedialnych - uznając iż przekaz ustny jest zdecydowanie bardziej przystający do omawianej tematyki.
Tematyka omawiana i prezentowana na konferencji:
- dział pierwszy - okres międzywojenny: powstanie ruchu puszczańskiego w Polsce, wpływy zagraniczne, woodcraft, twórcy skautingu leśnego, literatura zagraniczna, Rodzina Puszczańska, kręgi puszczańskie, Wolne Harcerstwo, Lato Leśnych Ludzi, Kursy nad Wigrami, literatura polska.
- dział drugi - Ruch puszczański w Polsce po roku 1945: Krąg Czarnego Dębu, wpływy na tworzenie ruchu puszczańskiego w okresie powojennym (m.in. próby kontynuowania kursów wigierskich), Sat Okh, literatura polska i zagraniczna, HROŚ ZHP, HROŚ ZHR, HROŚ im. św. Franciszka z Asyżu.
- dział trzeci - przegląd środowisk puszczańskich w okresie powojennym i współczesnym w Polsce.
-dział czwarty: dyskusja, wnioski końcowe.
Konferencja odbywała się wśród specjalnej scenografii- ekspozycji poświęconej książce Lato Leśnych Ludzi Marii Rodziewiczówny. To powieść mająca bardzo duży wpływ na powstanie ruchu puszczańskiego w Polsce, dla wszystkich Puszczan będąca "księgą ksiąg i leśną biblią".

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

- prezentacja stoisk wybranych środowisk puszczańskich w Polsce (Krąg Czarnego Dębu, Gromada Puszczańska z Mińska Mazowieckiego, Drużyna Krall z Morąga, HROŚ),
- prezentacja przedwojennych puszczańskich wydawnictw harcerskich,
- prezentacja współczesnych wydawnictwa puszczańskich,
- prezentacje kolekcjonerskie związane z ruchem puszczańskim,
- spotkanie z autorem najnowszego opracowania n/t ekologicznego obozowania (Krzysztof Kowalczyk - Canis),
- poczęstunki naturalne z Republiki Ściborskiej.
Wnioski końcowe konferencji. Uczestnicy spotkania zgodnie zadecydowali o organizowaniu cyklicznych działań związanych z puszczaństwem w ramach Akcji Dzikie Mazury m.in. kolejnej konferencji, wspólnych obozów puszczańskich, cyklu warsztatów.

Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.