WSPÓŁCZESNE WYDAWNICTWA I PRASA RUCHU HARCERSKIEGO
WSPÓŁCZESNE WYDAWNICTWA I PRASA RUCHU HARCERSKIEGO

Program konferencji
10.00 - Otwarcie konferencji
10.15–11.45 – Panel pt. „Wydawnictwa o ruchu harcerskim", prowadzący harcmistrz Wojciech Hausner, nauczyciel, historyk, redaktor naczelny „Krakowskiego Rocznika Historii Harcerstwa".
Uczestnicy panelu:
• dr Stanisław Czopowicz, harcmistrz, redaktor, pracownik naukowy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, autor prac poświęconych dziejom i idei harcerstwa
• Marcin Kapusta, harcmistrz, historyk, pracownik pionu archiwalnego IPN O/Kraków
• dr Janusz Wojtycza, harcmistrz, historyk i pedagog, pracownik Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, przewodniczący Komisji Historycznej ZHP Chorągwi Krakowskiej
11.45–12.00 – Przerwa kawowa
12.00–13.30 – Panel pt. „Monografie środowisk harcerskich, biografie instruktorów", prowadzący harcmistrz Wojciech Wróblewski, socjolog, założyciel i komendant szczepu „Puszcza" w Niepołomicach (1976–1986), wiceprzewodniczący stowarzyszenia Koła Przyjaciół Harcerstwa Stowarzyszenie byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków szczepu „Puszcza", autor monografii „Szczepowe dziedzictwo. Szczep «Puszcza» im. Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach w latach 1976–2011".
Uczestnicy panelu:
• Wanda Czarnota, harcmistrzyni, doktor nauk społecznych, antropolożka, pedagog, historyk, prezeska Fundacji Harcerek, autorka harcerskich biografii
• Joanna Ryba, pedagog, przewodniczka, członek założyciel stowarzyszenia „Czarna Czwórka", redaktor naczelna książki „Czuwaj Gdynio. Wspomnienia gdyńskich harcerek i harcerzy 1928–2011"
• Lech Najbauer, harcmistrz, radca prawny, b. drużynowy 16 WDH im. Zawiszy Czarnego, redaktor portalu internetowego 16WDH i autor publikacji historycznych poświęconych tej drużynie
• Witold Bereś, dziennikarz, scenarzysta, reżyser, producent filmowy, pisarz; autor kilkunastu książek, w tym kilku w formie wywiadu-rzeki
13.30–14.30 – Obiad
14.30–16.00 – Panel pt. „Harcerskie wydawnictwa metodyczne", prowadzący harcmistrz Marek Gajdziński, b. redaktor „Pobudki", autor Internetowej Kroniki 16 WDH, autor książek metodycznych, m.in. książki „Harcerski system wychowania"
Uczestnicy panelu:
• Jarosław Błoniarz, harcmistrz, b. redaktor „Pobudki", przedstawiciel Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego
• Piotr Niwiński, harcmistrz, redaktor naczelny „Harcerza Rzeczypospolitej", tłumacz książek Roberta Baden-Powella, właściciel Oficyny Wydawniczej „Text"
• Grzegorz Nowak, harcmistrz, redaktor naczelny harcerskiego czasopisma „Drogowskazy", autor książki „Harcerskie ABC", przedstawiciel Wydawnictwa ZHR
16.00–16.15 – Przerwa kawowa
16.15–18.00 – Panel pt. „Prasa harcerska i jej wpływ na działalność środowisk harcerskich", prowadzący harcmistrz Marek Frąckowiak, szef Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego
Uczestnicy panelu:
• przewodniczka Marta Tittenbrun, redaktor naczelna „Na Tropie", internetowego magazynu wędrowniczego ZHP
• harcmistrz Marek Gajdziński, były redaktor pisma instruktorskiego ZHR „Pobudka"
• harcmistrz Marian Miszczuk, historyk harcerstwa, znawca prasy harcerskiej
• harcmistrz Piotr Niwiński, redaktor naczelny „Harcerza Rzeczypospolitej", internetowego pisma ruchu harcerskiego
18.00 – Zamknięcie konferencjiProsimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 18.03.2015 na adres: bn2015@harcerstwo2stulecia.plSocial Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.