CO Z TYM ZLOTEM !?
"W Krakowie na terenie I Gimnazjum św. Anny istniał od września 1910 r. zastęp "Kruków" prowadzony przez Władysława Smolarskiego. W dniu 16.09.1911 r. z inicjatywy prof. Bronisława Piątkiewicza doszło do spotkania tego zastępu z Zygmuntem Wyrobkiem, czego efektem stało się powołanie przy gimnazjum I Sokolej Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościuszki. W listopadzie tego roku Wyrobek wygłosił w "Sokole" cykl wykładów o skautingu, po których dzięki pomocy prof. Piątkiewicza powstały w Krakowie kolejne drużyny. Naczelna Komenda Skautowa z dniem 16.11.1911 r. mianowała Zygmunta Wyrobka drużynowym I Krakowskiej Drużyny Skautowej, przy czym sprawował on oprócz tego kierownictwo nad pozostałymi drużynami przy pomocy grona dobranych do pomocy instruktorów."
Wiemy, że są uchwały o Zlocie, jest nawet Komendant.
Wiemy, że nic nie wiemy. Za półtora roku jest Zlot. To doprawdy niewiele już czasu.
Z naszej strony sugerujemy, by zająć się sytuacją 1 Krakowskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki - tak, tak tej powyższej. Mogłaby przecież wystąpić na Zlocie pod swym historycznym Sztandarem, który znajduje się w Kościółku Św. Idziego.
Można jeszcze pomyśleć o upamiętnieniu w Gmachu V Liceum Andrzeja Małkowskiego.
A może by wreszcie zdecydować o charakterze i programie Zlotu i powołać Sztab ?

Forum ZHP: http://www.forum.zhp.pl/viewtopic.php?id=5698&p=1
Druhny i Druhowie !
Myślę, że z "problemu" Zlotu 100-lecia Harcerstwa zrobił się jakiś niezrozumiały....dylemat. Z-ca Komendanta Chorągwi Krakowskiej na Forum ZHP dopytuje się o ...powołanie Sztabu Zlotu. Taki Zlot wogóle ma sens, jeśli będzie miał jasny i atrakcyjny program poprzedzający. Jeśli poznamy zasady przygotowań. Byłoby świetnie, gdyby np. był to Zlot zastępów, lub Zastępów Zastępowych. Warto, by odbył się też "podzlot" Najstarszych Drużyn Rzeczypospolitej i Złaz Wędrowników. Przygotowania powinny iść już pełną parą. Powinna już funkcjonować strona Zlotu, a nie tylko strona 100 - lecia. Praktycznie w każdej Chorągwi, ba , hufcu powinny być już powoływane Sztaby 100-lecia Harcerstwa. Niestety, tak do końca nie wiemy, czy wogóle Zlot organizować będzie Chorągiew Krakowska - głosy na Forum ZHP są ....porażające. Wydaje mi się że w materii Zlotu jak najszybciej powinny wiążąco wypowiedzieć się stosowne władze naczelne ZHP . A może o Zlot zapytałaby Rada KPW . Co na to Druh Przewodniczący ? / Ruchu ;)/

Czuwaj !
Wilk Samotnik


Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.