Nawigacja
Artykuły: Duchowość
Konsultacje dotyczące roli religii i rozwoju duchowego w harcerskim systemie wychowawczym

Głos instruktorski w sprawie uchwały XL Zjazdu ZHP nr 9 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie religii i rozwoju duchowego w Harcerskim Systemie Wychowawczym.  

W związku z rozpoczęciem konsultacji dotyczących roli religii i rozwoju duchowego w harcerskim systemie wychowawczym i w odpowiedzi na materiał opracowany przez Zespół ds. Społecznych Rady Naczelnej ZHP, chcielibyśmy się odnieść do sposobu prowadzenia tych konsultacji i do samego materiału, który stanowi podstawę tych konsultacji. 

Materiał przygotowany przez Radę Naczelną nie był wcześniej podany do wiadomości i wysłany do zapoznania się czy ewentualnej współpracy Naczelnego Kapelana ZHP, szefów centralnych wydziałów Głównej Kwatery ZHP, zespołów czy duszpasterstw chorągwianych zajmujących się wychowaniem duchowym w Ruchu. 

Uwagi są chronologiczne w stosunku do zapisów projektu dokumentu: 


Kamyki na wodzie - o wychowaniu duchowym i religijnym

Kamyki na wodzie

w odpowiedzi na artykuł hm. Rafała Klepacza „Dyskusja o wychowaniu duchowym i religijnym”.

W odpowiedzi na artykuł hm. Rafała Klepacza p.t. „Dyskusja o wychowaniu duchowym i o wychowaniu religijnym”, który ukazał się w numerze 1/2020 "Czuwaj", chcielibyśmy zwrócić uwagę autora na kwestie, które pominął w swojej ogólnej refleksji na temat wartości duchowych ważnych dla członków ZHP. 


hm. Janusz Sikorski: HSW i źródło wartości.

Skończyłem czytać artykuł Mariana. O Bogu... Czyste, proste i jasne podejście do sprawy miejsca wiary w Harcerstwie. Nie powiem... Podoba mi się takie podejście. Uważam je za właściwe.

Ja katolikiem nie jestem, ba nawet nie chrześcijaninem. Znacznie bliżej mi do widzenia świata przez buddystów. Jednocześnie jestem instruktorem harcerskim. Harcmistrzem więc wydaje mi się że mam świadomość tego jak w procesie wychowawczym powinno być wszystko poukładane.


hm. Marian Antonik: O Bogu.

Motto

„ W świecie przemądrzałym jak w obórce bez okna

Chodzi tam i z powrotem moja wiara samotna

Czujna jak babcia czasem trąbi do ucha, gdyby starczyło wiedzieć byłaby to nauka.”

( Ks. Twardowski).


hm. Jola Łaba: Wychowanie do wartości duchowych w drugim stuleciu istnienia ZHP

Wychowanie do wartości duchowych w drugim stuleciu ZHP

czyli post scriptum

Kilka lat temu zorganizowałam konferencję o wartościach duchowych w naszej organizacji. Podejmowaliśmy wtedy temat z okazji kończącego się stulecia istnienia ZHP. Zastanawialiśmy się, co jest aktualne, a co wymaga ponownej refleksji. Związek był po zjeździe programowym, podczas którego trwała gorąca dyskusja na temat Prawa i Przyrzeczenia.


Stanowisko WOSM z 2013 - "DUTY TO GOD"

(...) 1. CONSTITUTIONAL REFERENCES

The Constitution of WOSM deals with "Duty to God" in the following terms. (...)


ks hm Janusz Strojny: W poszukiwaniu Boga...

Ks. hm. Janusz Strojny

Mam szczerą wolę służyć Bogu – w poszukiwaniu Boga na drogach

harcerskiej służby, referat wygłoszony podczas konferencji

„Droga ZHP ku wartościom” 2007 r.

 

Mam szczerą wolę służyć Bogu – w poszukiwaniu Boga na drogach harcerskiej służby.


hm Jola Łaba: Trening Siły Ducha

SIŁA DUCHA

Trening dla początkujących

 

Przed nami jesień. I znów okazja do zastanowienie się nad siłą ducha w plecaku tj. w programie naszych wędrówek, biwaków i zbiórek na świeżym powietrzu.


pwd Kazimierz Raczyński: O godności człowieka

O godności człowieka w świetle nauczania Jana Pawła II

Jesień to m.in. obchody Dnia Papieskiego. Jan Paweł II często mówił o godności człowieka. Zastanawiałem się nad możliwości harcerskiej zadumy nad tym hasłem i chciałem podzielić się w tym artykule, swoimi przemyśleniami.


ks hm Marek Jasianek: Kim jest kapelan

Kim jest kapelan???

Myśli nie poukładane”

 To jedno z trudniejszych pytań: Kim jest kapelan harcerski, jakie są jego zadania?


hm Jola Łaba: O obrzędowości i sile ducha

CZAR WRĘCZANIA INSTRUKTORSKICH PODKŁADEK...

czyli obrzędowość harcerska jako forma pracy na polu siły ducha


ks hm Janusz Strojny: Ekologia Ducha

Refleksja na Dzień Papieski Jana Pawła II o ekologii ducha

 

Niezapomniany Jan Paweł II – papież młodzieży – zostawił nam w testamencie niezwykle ważne zadanie, a mianowicie troskę o godność człowieka. W swoich licznych pielgrzymkach, na wszystkich kontynentach świata, stale poszukiwał człowieka, by przypomnieć mu o godności, którą otrzymał od swego Stwórcy. Aby sponiewieranym nieprawością tego świata rozpalić iskrę nadziei w sercu na lepsze jutro, by otrzeć twarz poniżonym przez przemoc fizyczną i moralną, by przeciwstawić się traktowaniu człowieka jako przedmiotu, by wreszcie postawić go na właściwym miejscu w świecie stworzonym, a także w świadomości wszystkich ludzi tego świata.


hm Adam Hadław: Pan Bóg poradzi sobie bez harcerstwa...

Pan Bóg poradzi sobie bez harcerstwa, lecz czy harcerstwo poradzi sobie bez Pana Boga?


 

Mój zjazdowy głos w dyskusji

 

W trakcie swojej harcerskiej służby miałem okazję brać udział w kilku Zjazdach ZHP.  Lecz ten rozpoczynający się jutro Nadzwyczajny Zjazd ZHP budzi mój największy niepokój. 


Jan Paweł II - gawęda - 06.09.1984

Gawęda Ojca Świętego wygłoszona 6 września 1984 roku przy ognisku harcerskim w Castel Gandolfo.

(Tekst autoryzowany przez Ojca Świętego)


hm. Jolanta Łaba: Refleksji garść duża po debacie o wartościach w ZHP

Refleksji garść duża po debacie o wartościach w ZHP

 

Bardzo dziękuję każdemu rozmówcy, ale szczególnie ludziom którzy zaprosili do tej debaty byłych Naczelników i Kapelana Naczelnego. I za instruktorów, których dojrzałe wypowiedzi i niezwykły talent dzielenia się swoim doświadczeniem umocniły mnie w przekonaniu, że warto było tych kilka i kilkanaście lat temu współpracować z GKą i chorągwiami, dzielić się sobą, razem działać w imię najwyższych wartości. Mam nadzieję, że delegaci Zjazdu wykażą się mądrością i rozsądkiem, uważnością i skupieniem, kiedy trzeba będzie podjąć decyzję o tym, czy zmieniać Prawo i Przyrzeczenie, czy też może raczej wzmocnić solidniej metody na pracę z fundamentalnymi zapisami w Statucie ZHP.