Nawigacja
Artykuły: Organizacja
pwd. Karolina Sikorska: Pozjazdowe Refleksje - 42 Zjazd - ale jesteśmy fajni...

W artykule autorka przekazuje swoje przemyślenia po 42 Zjeździe ZHP.


hm. Andrzej Glass: Tożsamość organizacji a selekcja kadry

Tożsamość organizacji zależy od tego, czym się ona wyróżnia (najlepiej szlachetnie) od innych. Jeśli to, co można zrobić w organizacji nie rożni się od tego, co dzieje się poza organizacją, to jej autorytet upada.


hm. Mariusz Maciów: Myśli kilka w temacie wyborów uzupełniających do RN ZHP

Myśli kilka w temacie wyborów uzupełniających do RN ZHP

Właśnie rozpoczął się Nowy Rok i często słychać życzenia aby był mniej „atrakcyjny” niż poprzedni. Jednak patrząc na nasz harcerski kalendarz i statut, szykuje się bardzo ciekawy rok. W momencie pisania tego artykułu wiadomo było, że mamy Zjazd Nadzwyczajny w styczniu i po wykładni NSH, Zjazd Zwykły na przełomie listopada i grudnia, plus-minus 15 dni. Jednak nie o tym chciałem Wam napisać, a o sytuacji z grudniowej Rady Naczelnej ZHP i decyzji o nie przyjęciu dwóch kandydatów zaproponowanych przez rady chorągwi. Zadaję sobie ciągle pytanie jakimi kryteriami powinienem się kierować przy takich głosowaniach i czy w ogóle powinienem się czymś kierować czy tylko aprobować wybór z chorągwi.


hm Jola Kreczmańska: Harcmistrzowskie wyzwania

 

HARCMISTRZOWSKIE WYZWANIA
Nie inna planeta
Kultura, klasa, chęć zrozumienia i transparentność to zapewne nie tylko w naszym państwie i społeczeństwie największe wyzwania. Myślę, że jako ZHP mamy wiele wspólnych problemów z problemami w kraju - podejście do różnic poglądów, do transparentności w zarządzaniu pieniędzmi publicznymi, do zasad dobierania ludzi do wyzwań, do rozdziału władzy, do polityki informacyjnej, do wolności czy spiskowych teorii. Zmarły właśnie prof. hm. Andrzej Janowski mówił, że powinniśmy być awangardą 

 Odpowiedź KPW w sprawie odpowiedzi ZIM na recenzję SIM

Uwagi autorów recenzji KPW, dotyczące Odpowiedzi ZIM na recenzję KPW dot. zmian w Instrumentach Metodycznych.Rafał Openkowski - Zarządzanie dokumentacją nieaktową w Muzeum Harcerstwa w Warszawie

Czym jest Muzeum Harcerstwa? Jakie są jego zbiory? Jak je pozyskuje i jak funkcjonuje? Na te pytania próbuje odpowiedzieć hm. Rafał Openkowski, komendant hufca Świecie-Powiat.


hm. Tomasz Rawski: restrukturyzacja ZHP

reSTRUKTURYzacja ZHP„Dostosowanie struktury do liczebności organizacji”, „Likwidacja chorągwi”, „Redukcja biurokratyzacji” – te i podobne hasła pojawiały się i pojawiają nadal przy każdej próbie zmian w Statucie. Przyznam, że część z tych haseł jest mi bliskie. Tym niemniej w dalszej części niniejszego tekstu chcę zaprezentować przemyślenia pokazujące, w jakim zakresie te hasła wg mnie należy realizować, by nie wylać przysłowiowego dziecka z kąpielą.hm dr Tadeusz Perzanowski: Pod rozwagę delegatom na Zjazd statutowy (i nie tylko) ...

hm Tadeusz Perzanowski 

Zjawiska, którymi powinien zająć się Zjazd (co powinni rozważyć delegaci):

Nieskuteczny system kształcenia w ZHP. Obecny system ujmuje kształcenie instruktorów przez nauczanie, wychowanie przez nauczanie. Zgodnie z metodą harcerską kształcenie instruktorów powinno się dokonywać przez harcerskie wychowanie 


Statut wg WOSM

Zgodnie z wolą XXXVIII Zjazdu ZHP, Przewodniczący ZHP zwołał XXXIX Zjazd Nadzwyczajny ZHP,  który odbędzie się w terminie 7-9 kwietnia 2017 r. Celem zjazdu jest dokonanie zmian w Statucie ZHP.

Aby ułatwić dyskusję przypominamy ważny materiał WOSM, dotyczący standardów przy tworzeniu statutów organizacji skautowych.

Gorąco polecamy !


Marian Antonik: Zmiana jest potrzebna

Pytania jakie sobie dzisiaj stawiamy w kontekście finansowania ZHP zahaczają o wiele wątków a każdy z nich wymagałby osobnego opisu i debaty.


Andrzej Sawuła: Rozdzielenie działalności wychowawczej od gospodarczej - propozycja

Zarządzone przez 38 Zjazd ZHP rozdzielenie dzialałności wychowawczej od gospodarczej ma dwa aspekty. Jednym, bardziej „medialnym”, jest zabezpieczenie Związku przed ewentualnymi negatywnymi skutkami prowadzenia działalności gospodarczej, np. utratą majątku trwałego (bazy obozowej, hotelu czy statku) w wyniku narosłego zadłużenia. Wypracowaliśmy już i wdrażamy odpowiednie rozwiązania. Drugim aspektem jest jednak odciążenie harcerskich komend, od szczebla hufca do szczebla centralnego, z konieczności prowadzenia spraw gospodarczych i umożliwienie im skupienia się na podstawowym celu istnienia struktury: wspieraniu działalności gospodarczej drużyn. To o tej kwestii jest niniejszy artykuł.


Jakub Lasek: Zmieńmy radykalnie podejscie do systemu finansowania ZHP

Proponuję, aby całkowicie zmienić punkt patrzenia na system finansowania ZHP, który powinniśmy zbudować od nowa (a dokładniej system zarządzania finansami). Lata funkcjonowania obecnego systemu finansowego ZHP w kapitalistycznej Polsce pokazują, że jest on nieskuteczny, a wprowadzanie kolejnych reform składkowych przez GK, czy różnych w całej Polsce chorągwianych zasad finansowania (np. opłat miesięcznych od Hufców) daje tylko krótkotrwałe efekty i w dłuższym okresie niczego nie zmienia.


hm. Dorota Całka: Zmiany w Systemie Stopni Instruktorskich. Po co to wszystko?

Zmiany w Systemie Stopni Instruktorskich. Po co to wszystko? 

 

Rada Naczelna ZHP w marcu 2016 r przyjęła i skierowała do dalszych konsultacji projekt  zmian w Systemie Stopni Instruktorskich. Konsultacje projektu będą trwały do końca lipca. Zapewne w wielu środowiskach pojawiło się pytanie o genezę, źródło i cel proponowanych zmian. ...


hm. Jola Kreczmańska: Piękna niedoceniona

Piękna niedoceniona

 

Piękna niedoceniona – specyfika harcerstwa. Bo o nią właśnie chodzi. A w niej awangardowa, choć wprowadzona na początku zeszłego stulecia, wyprzedzająca o cały wiek wiedzę i powszechną praktykę pedagogiczną – metoda harcerska. Uczenie w działaniu, wzajemność oddziaływań i wykorzystanie potencjału każdego człowieka w małej grupie. ...